รับเหรียญที่ระลึกในโอกาสพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
รับเหรียญที่ระลึกในโอกาสพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
17/6/2564 / 80 / สร้างโดย Jutramas Ngonmanee

ประชาสัมพันธ์ สำหรับท่านที่จองเหรียญที่ระลึกในโอกาสพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และยังไม่ได้มารับเหรียญดังกล่าว สามารถติดต่อขอรับได้ที่ กองส่องเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ โทร. 0 2281 0345 ต่อ 3102 -3107

รับเหรียญที่ระลึกในโอกาสพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง line
เก็บค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดขอนแก่น
13/1/2565 / 50
สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรีเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพู
20/10/2563 / 60
โครงการนิทรรศการและกิจกรรมตามโรงเรียนและสถาบันการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ กรุงเทพฯ
2/10/2563 / 9