เราจะพาคุณย้อนเวลา
สู่การถ่ายทอดเรื่องราวของ
เงินตราและวิถีชุมชน

เลื่อนไปหน้าเกี่ยวกับเรา

n20180802_103.png
เกี่ยวกับเรา เส้นขีด
กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ
มีอำนาจหน้าที่ ดำเนินการเกี่ยวกับการอนุรักษ์ การบูรณะ และการเก็บรักษาทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน จัดแสดงและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินจำหน่ายและแลกเปลี่ยนเงินตราของรัฐบาลไทยและของรัฐบาลต่างประเทศ
ข้อมูลเพิ่มเติม ดูข้อมูลเพิ่มเติม

เลื่อนไปหน้าพิพิธภัณฑ์กรม
พิพิธภัณฑ์ของกรม เส้นขีด

เลื่อนไปหน้ามุมเรียนรู้


เลื่อนไปหน้าข่าวสาร


เลื่อนไปหน้าติดต่อเรา

ติดต่อเรา เส้นขีด
กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ
เลขที่ 4 ซอยรามบุตรี ถนนจ้าฟ้า แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 0 2281 0345-51 , โทรสาร 0-2281-0352
e-mail : bnt@treasury.go.th