ปีงบประมาณ 2564
ปีงบประมาณ 2564
23/7/2563 / 0 / สร้างโดย Web Admin

สถิติผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
เดือน บุคคลทั่วไป หมู่คณะ/
ใช้พื้นที่จัดกิจกรรม/
ถ่ายทำสื่อ
รวม
ชาวไทย ชาวต่างประเทศ
ตุลาคม 2563 376
7
671
1,054
พฤศจิกายน 2563 215
21
1,327
1,563
ธันวาคม 2563 301
11
1,250
1,562
มกราคม 2564 -
-
-
-
กุมภาพันธ์ 2564 -
-
-
-
มีนาคม 2564 -
-
-
-
เมษายน 2564 -
-
-
-
พฤษภาคม 2564 -
-
-
-
มิถุนายน 2564 -
-
-
-
กรกฎาคม 2564 -
-
-
-
สิงหาคม 2564 -
-
-
-
กันยายน 2564 -
-
-
-
รวม 892
39
3,248
4,179

สถิติผู้เข้าชมพิพิธบางลำพู
เดือน บุคคลทั่วไป หมู่คณะ/
ใช้พื้นที่จัดกิจกรรม/
ถ่ายทำสื่อ
รวม
ชาวไทย ชาวต่างประเทศ
ตุลาคม 2563 1,046
34
511
1,591
พฤศจิกายน 2563 1,041
13
1,547
2,601
ธันวาคม 2563 1,337
10
1,697
3,044
มกราคม 2564 -
-
-
-
กุมภาพันธ์ 2564 -
-
-
-
มีนาคม 2564 -
-
-
-
เมษายน 2564 -
-
-
-
พฤษภาคม 2564 -
-
-
-
มิถุนายน 2564 -
-
-
-
กรกฎาคม 2564 -
-
-
-
สิงหาคม 2564 -
-
-
-
กันยายน 2564 -
-
-
-
รวม 3,424
57
3,755
7,236