ปีงบประมาณ 2564
ปีงบประมาณ 2564
23/7/2563 / 0 / สร้างโดย Web Admin

สถิติผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
เดือน บุคคลทั่วไป หมู่คณะ/
ใช้พื้นที่จัดกิจกรรม/
ถ่ายทำสื่อ
รวม
ชาวไทย ชาวต่างประเทศ
ตุลาคม 2563 376
7
671
1,054
พฤศจิกายน 2563 215
21
1,327
1,563
ธันวาคม 2563 301
11
1,250
1,562
มกราคม 2564 132 10 404 546
กุมภาพันธ์ 2564 191 5 433
629
มีนาคม 2564 177
2 785 964
เมษายน 2564 57 5
161 223
พฤษภาคม 2564 0
0
0
0
มิถุนายน 2564 82
2
26
110
กรกฎาคม 2564 12
1 28 41
สิงหาคม 256 0 0 0 0
กันยายน 2564 0 0
0 0
รวม 1,555 66 5,110
6,731

สถิติผู้เข้าชมพิพิธบางลำพู
เดือน บุคคลทั่วไป หมู่คณะ/
ใช้พื้นที่จัดกิจกรรม/
ถ่ายทำสื่อ
รวม
ชาวไทย ชาวต่างประเทศ
ตุลาคม 2563 1,046
34
511
1,591
พฤศจิกายน 2563 1,041
13
1,547
2,601
ธันวาคม 2563 1,337
10
1,697
3,044
มกราคม 2564 456 31 12 499
กุมภาพันธ์ 2564 685 11
39 735
มีนาคม 2564 465
8
636 1,109
เมษายน 2564 189
0
221
410
พฤษภาคม 2564 0
0
0
0
มิถุนายน 2564 108
5
160 273
กรกฎาคม 2564 26 8 50 84
สิงหาคม 2564 0 0 0 0
กันยายน 2564 0 0 0
0
รวม 5,353
120 4,873
10,346