ปีงบประมาณ 2563
ปีงบประมาณ 2563
23/7/2563 / 0 / สร้างโดย Web Admin

สถิติผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
เดือน บุคคลทั่วไป หมู่คณะ/
ใช้พื้นที่จัดกิจกรรม/
ถ่ายทำสื่อ
รวม
ชาวไทย ชาวต่างประเทศ
ตุลาคม 2562  1,089  192  80  1,361 
พฤศจิกายน 2562  1,464  337  411  2,212 
ธันวาคม 2562  1,738  398  748  2,884 
มกราคม 2563  1,145  322  946  2,413 
กุมภาพันธ์ 2563  664  116  178  958 
มีนาคม 2563  277  100  106  483 
เมษายน 2563  -
 -
 -
 -
พฤษภาคม 2563  78  4  75  157 
มิถุนายน 2563  284  7  333  624 
กรกฎาคม 2563 271
5
580
 856 
สิงหาคม 2563 477 12 455 944
กันยายน 2563 252 5 328 585
รวม 7,739 1,498  4,240  13,477

สถิติผู้เข้าชมพิพิธบางลำพู
เดือน บุคคลทั่วไป หมู่คณะ/
ใช้พื้นที่จัดกิจกรรม/
ถ่ายทำสื่อ
รวม
ชาวไทย ชาวต่างประเทศ
ตุลาคม 2562  1,826  154  704  2,684
พฤศจิกายน 2562  1,271  158  426  1,855
ธันวาคม 2562  1,968  288  1,639  3,895
มกราคม 2563  1,174  185  1,310  2,669
กุมภาพันธ์ 2563  705  163  361  1,229
มีนาคม 2563  427  58  24  509
เมษายน 2563  -
 -
 -
 
พฤษภาคม 2563  130  1  8  139
มิถุนายน 2563  663  24  12  699
กรกฎาคม 2563 1,069
13
259
1,341
สิงหาคม 2563 1,076 20 518 1,614
กันยายน 2563 1,045 14 527 1,586
รวม 11,354
1,078
5,788
18,220