งานกาชาด ประจำปี 2565
งานกาชาด ประจำปี 2565
13/12/2565 / 30 / สร้างโดย Jutramas Ngonmanee

กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ
เข้าร่วมออกร้านจำหน่ายเหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ
ในงาน "กาชาด ประจำปี พ.ศ. 2565"
ระหว่างวันที่ 8 - 18 ธันวาคม 2565
ณ ร้านกาชาดกระทรวงการคลัง สวนลุมพินีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง line
ของขวัญปีใหม่ 2566
22/12/2565 / 73
ออกร้านจำหน่ายเหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญในงาน "Thailand Friendly Design Expo 2022 : มหกรรมอารยสถาปัตย์ และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 6"
2/12/2565 / 80
เก็บค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดขอนแก่น
13/1/2565 / 69