กิจกรรม  “EAT ART @Banglamphu”
กิจกรรม “EAT ART @Banglamphu”
31/8/2563 / 3 / สร้างโดย Jutramas Ngonmanee

พิพิธบางลำพูร่วมกับน้อง ๆ ไกด์เด็กจากชมรมเกสรลำพู ขออาสาพาทุกท่านไปเรียนรู้เรื่องราวของชุมชนบางลำพู ผ่านงานศิลปะ และอาหาร ภายใต้ชื่อ กิจกรรม "EAT ART @Banglamphu” วันที่ 5 – 6 กันยายน 2563 เวลา 13.00 - 17.30 น.
กำหนดการ (วันที่ 5 - 6 กันยายน 2563) 13.00 น. ลงทะเบียน ณ อาคารไม้ พิพิธบางลำพู 13.30 น. ชมนิทรรศการชุมชนบางลำพู 14.30 น. ออกเดินทางเข้าสู่ชุมชนบางลำพูตามเส้นทาง ดังนี้ ชุมชนวัดสังเวช - ชม Street Art - ฟังเรื่องราว คลองบางลำพู - ชุมชนวัดสามพระยา - ชุมชนบ้านพานถม – ศาลเจ้าพ่อเขาตก - ศาลเจ้าพ่อหนู - ชมบ้านเรือน วิถีชีวิตริมคลองบางลำพู – ชุมชนตรอกเขียนนิวาสน์-ตรอกไก่แจ้ โดยตลอดเส้นทางท่านจะได้สัมผัสเสน่ห์ของย่านเก่า และยังได้ลองลิ้มชิมรสขนมหวานขึ้นชื่อ เช่น ข้าวต้มน้ำวุ้น ขนมเบื้องแม่ประภา ขนมไทยร้านแม่งามจิตต์ ขนมโบ๊กเกี๊ยะ ท่านที่สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ผ่าน QR CODE ได้เลย (รับจำนวนจำกัด เพียงวันละ 40 ท่าน เท่านั้น) *** ไม่มีค่าใช้จ่ายในการร่วมกิจกรรม ***

กิจกรรม  “EAT ART @Banglamphu”
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง line
สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรีเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพู
20/10/2563 / 7
โครงการนิทรรศการและกิจกรรมตามโรงเรียนและสถาบันการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ กรุงเทพฯ
2/10/2563 / 4
โครงการนิทรรศการและกิจกรรมตามโรงเรียนและสถาบันการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์ จ.นนทบุรี
21/9/2563 / 2