พิพิธบางลำพูเปิดให้บริการตามปกติตั้งแต่วันที่ ๑๙ พฤษภาคม เป็นต้นไป
พิพิธบางลำพูเปิดให้บริการตามปกติตั้งแต่วันที่ ๑๙ พฤษภาคม เป็นต้นไป
18/5/2563 / 20 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

พิพิธบางลำพูและ
พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
เปิดให้บริการในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
โดยอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด - ๑๙ อย่างเคร่งครัด

วันอังคาร - วันศุกร์
เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.
(เข้าชมรอบสุดท้ายเวลา 15.00 น.)

วันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดตามที่ราชการกำหน
เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 10.00 - 18.00 น.
(เข้าชมรอบสุดท้ายเวลา 16.00 น.)

การเข้าชมแต่ละรอบห่างกัน 30 นาที โดยจำกัดจำนวนผู้เข้าชมไม่เกิน 10 คน ต่อรอบ

The Coin Museum and The Banglamphu Museum
are reopening On 19th May, 2020 onwards.
under preventive measure of COVID -19 for your safety.
Limit a maximum of 10 visitors per a museum tour.

From Tuesday to Friday
opening time 08.30 a.m. - 04.30 p.m.
(The last tour is 03.00 p.m.)

From Saturday to Sunday
opening time 10.00 a.m. - 06.00 p.m. 
(The last tour is 04.00 p.m.)