พดด้วงเงินที่ระลึก ตราพระแสงจักร-พระมหามงกุฎ
พดด้วงเงินที่ระลึก ตราพระแสงจักร-พระมหามงกุฎ
24/7/2561 / 244 / สร้างโดย Web Admin

เงินพดด้วง

ผลิต พ.ศ. 2402 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผลิตพดด้วงเงินเถาขึ้น เพื่อให้เป็นเงินตราชุดเดียวกับพดด้วงเงินที่ออกใช้เมื่อครั้งบรมราชาภิเษก พดด้วงเงินนี้ผลิตในโอกาสฉลองพระมหามณเฑียร พระที่นั่งอนันตสมาคมในพระบรมมหาราชวัง

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง line
เฉลิมพระชนมพรรษา ร5 รศ111
24/7/2561 / 142
เหรียญที่ระลึกซึ่งพระราชทานในการตั้งโต๊ะงานเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสม..
เงินฟูนันเหรียญอาทิตย์อุทัยฟูนัน
24/7/2561 / 108
อาณาจักรฟูนันหรือพนม ตั้งอยู่บริเวณภาคกลางและภาคตะวันออกของประ...
สัมผัสเสน่ห์บางลำพู
24/7/2561 / 75
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกรุงเทพ ร่วมกับ ประชาคมฟื้นฟูย่าน.....