กิจกรรมเขียนเล่าเรื่องในดวงใจในหัวข้อ "รู้รักษ์...รู้สะสม"
กิจกรรมเขียนเล่าเรื่องในดวงใจในหัวข้อ "รู้รักษ์...รู้สะสม"
24/7/2563 / 8 / สร้างโดย Jutramas Ngonmanee

กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ กรมธนารักษ์ โดย #พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ ร่วมกับ บริษัท นานมี จำกัด ขอเชิญชวนน้อง ๆ ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 ร่วมกิจกรรมเขียนเล่าเรื่องในดวงใจ ในหัวข้อ "รู้รักษ์...รู้สะสม" เพื่อชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐานธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ร่วมสนุกได้แล้ว ตั้งแต่วันนี้ - 30 พฤศจิกายน 2563 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.nanmee.com/download/Horse-young/2020/HYWA-2020-2.pdf

กิจกรรมเขียนเล่าเรื่องในดวงใจในหัวข้อ "รู้รักษ์...รู้สะสม"