| |
ติดต่อเยี่ยมชม
กรุณากรอกแบบฟอร์มขอเข้าชมศาลาเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญกษาปณ์
ชื่อ - นามสกุล :
องค์กร :
ที่อยู่ :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
มือถือ :
มีความประสงค์ขอนำคณะ
จำนวน:  คน
ในวันที่:
เวลา:
โดยมีวัตถุประสงค์
ในการเข้าชม :
เอกสารแนบ :
รหัสยืนยันตัวตน :   
ทั้งนี้ ของดเว้นค่าเข้าชมศาลาเครื่องราชอิสริยยสฯ และขอให้จัดวิทยากรนำชมให้ด้วย
 
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
โทร.02-2260251 – 9 ต่อ 2209 โทรสาร 02-2259158
e-mail:  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
ทั้งนี้กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนการเข้าชมอย่างน้อย 1 สัปดาห์ เพื่อความสะดวกในการเข้าชม