เหรียญสตพรรษมาลา
เหรียญสตพรรษมาลา
24/7/2561 / 96 / สร้างโดย Web Admin

ผลิต ร.ศ. 100 (พ.ศ. 2425) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดสร้างเหรียญราชอิสริยาภรณ์สำหรับพระราชทานแก่ฝ่ายหน้าและฝ่ายในเป็นที่ระลึกในการสมโภชกรุงครบ 100 ปี ด้านหน้ามีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 รัชกาลในลักษณะผินพระพักตร์ด้านข้างเรียงกัน

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง line
พดด้วงเงินที่ระลึก ตราพระแสงจักร-พระมหามงกุฎ
24/7/2561 / 245
พดด้วงเงินที่ระลึก ตราพระแสงจักร-พระมหามงกุฎ
เฉลิมพระชนมพรรษา ร5 รศ111
24/7/2561 / 142
เหรียญที่ระลึกซึ่งพระราชทานในการตั้งโต๊ะงานเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสม..
เงินฟูนันเหรียญอาทิตย์อุทัยฟูนัน
24/7/2561 / 111
อาณาจักรฟูนันหรือพนม ตั้งอยู่บริเวณภาคกลางและภาคตะวันออกของประ...