สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรีเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพู
สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรีเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพู
20/10/2563 / 64 / สร้างโดย Jutramas Ngonmanee

เมื่อวันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563 นายชลทิตย์ ไชยจันทร์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ 

และเจ้าหน้าที่พิพิธบางลำพู ให้การต้อนรับคณะเข้าชมจากสำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี ณ พิพิธบางลำพู

สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรีเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพู สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรีเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพู สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรีเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพู
สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรีเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพู
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง line
ของขวัญปีใหม่ 2566
22/12/2565 / 73
งานกาชาด ประจำปี 2565
13/12/2565 / 30
ออกร้านจำหน่ายเหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญในงาน "Thailand Friendly Design Expo 2022 : มหกรรมอารยสถาปัตย์ และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 6"
2/12/2565 / 80