โครงการกิจกรรมเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ประวัติศาสตร์กำแพงเมือง-คูเมือง ณ เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
โครงการกิจกรรมเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ประวัติศาสตร์กำแพงเมือง-คูเมือง ณ เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
13/8/2563 / 12 / สร้างโดย Jutramas Ngonmanee

เมื่อวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 อธิบดีกรมธนารักษ์ได้มอบหมายให้ นาวสาวชุติมา ศรีปราชญ์ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานเสวนากำแพงเมือง - คูเมือง...บอกเล่าเรื่องเมืองเพชรบูรณ์ โดยมีธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ คณะผู้บริหารของกระทรวงการคลังในจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชฏัชเพชรบูรณ์ และนักศึกษา เข้าร่วมงานดังกล่าว ณ หอประชุมหมื่นจง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยกิจกรรมการเสวนาฯ ได้รับความสนใจจากผู้เข้ารับฟังการเสวนาเป็นอย่างมาก

โครงการกิจกรรมเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ประวัติศาสตร์กำแพงเมือง-คูเมือง ณ เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โครงการกิจกรรมเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ประวัติศาสตร์กำแพงเมือง-คูเมือง ณ เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โครงการกิจกรรมเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ประวัติศาสตร์กำแพงเมือง-คูเมือง ณ เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
โครงการกิจกรรมเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ประวัติศาสตร์กำแพงเมือง-คูเมือง ณ เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โครงการกิจกรรมเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ประวัติศาสตร์กำแพงเมือง-คูเมือง ณ เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โครงการกิจกรรมเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ประวัติศาสตร์กำแพงเมือง-คูเมือง ณ เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
โครงการกิจกรรมเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ประวัติศาสตร์กำแพงเมือง-คูเมือง ณ เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โครงการกิจกรรมเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ประวัติศาสตร์กำแพงเมือง-คูเมือง ณ เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โครงการกิจกรรมเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ประวัติศาสตร์กำแพงเมือง-คูเมือง ณ เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง line
งานเสวนากำแพงเมือง - คูเมือง...บอกเล่าเรื่องเวียงกาหลง
31/8/2563 / 8
งานเสวนากำแพงเมือง - คูเมือง...บอกเล่าเรื่องเมืองเชียงแสน
31/8/2563 / 5