นิทรรศการ "ดวงตราไปรษณียากรชุดแรกของสยาม"
นิทรรศการ "ดวงตราไปรษณียากรชุดแรกของสยาม"
4/8/2563 / 11 / สร้างโดย Jutramas Ngonmanee

กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ

โดย #พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ ขอเชิญชวน
เข้าชมนิทรรศการ "ดวงตราไปรษณียากรชุดแรกของสยาม"
ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ ถ.จักรพงษ์

เปิดให้บริการ 
วันอังคาร - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. 
วันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 - 18.00 น. 

หมายเหตุ : ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าชม !!

นิทรรศการ "ดวงตราไปรษณียากรชุดแรกของสยาม" นิทรรศการ "ดวงตราไปรษณียากรชุดแรกของสยาม" นิทรรศการ "ดวงตราไปรษณียากรชุดแรกของสยาม"
นิทรรศการ "ดวงตราไปรษณียากรชุดแรกของสยาม" นิทรรศการ "ดวงตราไปรษณียากรชุดแรกของสยาม"
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง line
โครงการนิทรรศการและกิจกรรมตามโรงเรียนและสถาบันการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ กรุงเทพฯ
2/10/2563 / 16
โครงการนิทรรศการและกิจกรรมตามโรงเรียนและสถาบันการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ โรงเรียนวัดมกุฏกษัตริยาราม กรุงเทพฯ
21/9/2563 / 8
โครงการนิทรรศการและกิจกรรมตามโรงเรียนและสถาบันการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์ จ.นนทบุรี
21/9/2563 / 5