เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี การสาธารณสุขไทย
เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี การสาธารณสุขไทย
22/7/2563 / 2 / สร้างโดย Jutramas Ngonmanee

กรมธนารักษ์จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี การสาธารณสุขไทย
เพื่อเป็นที่ระลึกและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
และเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความสำเร็จ พัฒนาการทางการแพทย์
และผลการดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุขที่ดูแลสุขภาพอนามัยให้แก่ประชาชน
โดยจัดทำเป็นเหรียญกษาปณ์โลหะสีขาว (ทองแดงผสมนิกเกิล) ชนิดราคา 20 บาท 


สามารถติดต่อขอแลกได้ที่
- หน่วยรับและจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ จังหวัดปทุมธานี
- หน่วยรับและจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ จักรพงษ์ กรุงเทพฯ
- หน่วยจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ กรมธนารักษ์ กรุงเทพฯ
- สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ 76 พื้นที่ ทุกจังหวัดทั่วประเทศ
ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี การสาธารณสุขไทย
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง line
การเข้าร่วมจัดนิทรรศการ “Siam Paragon Bangkok Royal Orchid 2020 : The Pride of Siam”
6/8/2563 / 2
กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ เข้าร่วมออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหรียญ เเละเผยเเพร่ประชาสมพันธ์ ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020)
4/8/2563 / 4
โครงการนิทรรศการและกิจกรรมตามโรงเรียนและสถาบันการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ โรงเรียนวัดราชผาติการาม กรุงเทพฯ
4/8/2563 / 1