"มอบของขวัญ บอกรักแม่"
"มอบของขวัญ บอกรักแม่"
6/8/2562 / 28 / สร้างโดย Jutramas Ngonmanee

สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน

จำหน่ายสินค้าราคาพิเศษ

เนื่องในเดือนวันแม่แห่งชาติ

''ลด แจก แถม'' 
สำหรับเป็นของขวัญ บอกรักแม่

ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2562 (ยกเว้นวันที่ 12 สิงหาคม 2562)


สถานที่จำหน่าย  

พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ ถนนจักรพงษ์

พิพิธบางลำพู ถนนพระสุเมรุ

ศาลาธนารักษ์ 1 จ.เชียงใหม่

ศาลาธนารักษ์ 2 จ. สงขลา


สอบถามเพิ่มเติม 
โทร. 0 2281 0345 - 51 ต่อ 3101 - 3104


ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง line
โครงการนิทรรศการและกิจกรรมตามโรงเรียนและสถาบันการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ กรุงเทพฯ
2/10/2563 / 4
โครงการนิทรรศการและกิจกรรมตามโรงเรียนและสถาบันการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์ จ.นนทบุรี
21/9/2563 / 2
โครงการนิทรรศการและกิจกรรมตามโรงเรียนและสถาบันการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ โรงเรียนวัดมกุฏกษัตริยาราม กรุงเทพฯ
21/9/2563 / 3