โครงการประกวดจัดทำภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชัน ''วิวัฒนาการเงินตราไทย''
โครงการประกวดจัดทำภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชัน ''วิวัฒนาการเงินตราไทย''
14/6/2562 / 36 / สร้างโดย Jutramas Ngonmanee

สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์
ขอเชิญชวนเยาวชน นิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา
เข้าร่วมประกวดจัดทำภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชัน
ในหัวข้อ ''วิวัฒนาการเงินตราไทย''
ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 200,000 บาท

เปิดรับผลงาน :
ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน - 20 สิงหาคม 2562

โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ : 
1. http://www.sendspace.com/file/0tqmkq
2. Scan QR CODE

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
0 2282 0236 ต่อ 7101 - 7110

#PR_BNT
#TREASURY

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง line
โครงการนิทรรศการและกิจกรรมตามโรงเรียนและสถาบันการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ กรุงเทพฯ
2/10/2563 / 3
โครงการนิทรรศการและกิจกรรมตามโรงเรียนและสถาบันการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์ จ.นนทบุรี
21/9/2563 / 2
โครงการนิทรรศการและกิจกรรมตามโรงเรียนและสถาบันการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ โรงเรียนวัดมกุฏกษัตริยาราม กรุงเทพฯ
21/9/2563 / 3