การค้า เงินตรา และ ผู้คน บนดินแดนคาบสมุทร
การค้า เงินตรา และ ผู้คน บนดินแดนคาบสมุทร
15/5/2561 / 26 / สร้างโดย Web Admin

นำเสนอให้เห็นถึงความสำคัญของดินแดนคาบสมุทรภาคใต้ของไทย ในฐานะเมืองท่าการค้าสำคัญมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน โดยเล่าเรื่องผ่านบันทึกของนักสะสมเงินตราหรือตระกูลพ่อค้าเก่าแก่ของภาคใต้ที่มีการย้อนเล่าถึงอดีตผ่านเงินตราที่สะสมมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง line
โครงการนิทรรศการและกิจกรรมตามโรงเรียนและสถาบันการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ กรุงเทพฯ
2/10/2563 / 16
โครงการนิทรรศการและกิจกรรมตามโรงเรียนและสถาบันการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ โรงเรียนวัดมกุฏกษัตริยาราม กรุงเทพฯ
21/9/2563 / 8
โครงการนิทรรศการและกิจกรรมตามโรงเรียนและสถาบันการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์ จ.นนทบุรี
21/9/2563 / 5