| |
ปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมศาลาเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญกษาปณ์
29 กันยายน 2560

 ศาลาเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญกษาปณ์ ปิดการจัดแสดง ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 

 ปดศาลา.jpg1          
กดเพื่อขยาย