| |
นักท่องเที่ยวเข้าชมศาลาเครื่องราชอิสริยยศอิสริยยศฯ
11 พฤษภาคม 2560

  คณะเจ้าหน้าที่จากเทศบาลเมืองชลบุรี จำนวน ๑๐๐ คน เข้าชมการจัดแสดงทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินและเงินตราไทย เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐

 1498203284810   1498203290704    1498203296958.3  
กดเพื่อขยาย
  กดเพื่อขยาย   กดเพื่อขยาย  

1498203287773

         
กดเพื่อขยาย