| |
นักท่องเที่ยวเข้าชมศาลาเครื่องราชอิสริยยศ
14 มิถุนายน 2560

  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ นำคณะเจ้าหน้าที่จากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จำนวน ๑๗ คน เข้าชมการจัดแสดงทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินและเงินตราไทย เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐

 20170728 113105   1496116421905 1.12    20170728 113847.11  
กดเพื่อขยาย
   กดเพื่อขยาย
  กดเพื่อขยาย  

20170728 121834.10

         
กดเพื่อขยาย