| |
เจ้าหน้าที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติเข้าชมศาลาเครื่องราชอิสริยยศ
19 กรกฏาคม 2560

  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ นำคณะเจ้าหน้าที่จากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จำนวน ๑๗ คน เข้าชมการจัดแสดงทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินและเงินตราไทย เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐

 1501131970213.6   1501131978632.7    1501131985132.8  
กดเพื่อขยาย
   กดเพื่อขยาย
  กดเพื่อขยาย  

1501132052991.9

         
กดเพื่อขยาย