| |
เจ้าหน้าที่จากเทศบาลเมืองชลบุรีเข้าชมศาลาเครื่องราชอิสริยยศฯ
31 พฤษภาคม 2560

  คณะเจ้าหน้าที่จากเทศบาลเมืองชลบุรี จำนวน ๑๐๐ คน เข้าชมการจัดแสดงทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินและเงินตราไทย เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐

 1496137069929   1496137028503    1496137023819  
กดเพื่อขยาย
  กดเพื่อขยาย   กดเพื่อขยาย  

1496137067530

   1496137020153      
กดเพื่อขยาย   กดเพื่อขยาย