| |
นักท่องเที่ยวเข้าชมศาลาเครื่องราชอิสริยยศฯ
28 กุมภาพันธ์ 2560

  นักท่องเที่ยวต่างชาติให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมการจัดแสดงเงินตราโบราณและเหรียญที่ระลึกในวโรกาสต่าง ๆ ณ ศาลาเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราช                                                                  อิสริยาภรณ์ และเหรียญกษาปณ์ 

 image2.2   image4.4    image7.1  
กดเพื่อขยาย
  กดเพื่อขยาย   กดเพื่อขยาย  

image6.6

         
กดเพื่อขยาย