| |
ภาพกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญ และพิพิธบางลำพู
16 มกราคม 2560

สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันเสาร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๐ ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญ ถนนจักรพงษ์                                                                    และพิพิธบางลำพู ถนนพระสุเมรุ ซึ่งได้รับความร่วมมือกับชุมชนบางลำพูจัดกิจกรรมสร้างสรรค์มากมาย โดยมีเด็กและเยาวชนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม                                                                       เป็นจำนวนมาก และได้รับความรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดชผ่านเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก                                                                                     และเหรียญที่ระลึกในวโรกาสต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังได้สนุกสนานไปกับกิจกรรมต่าง ๆ พร้อมรับรางวัลมากมาย  

   19     15      12  
กดเพื่อขยาย
  กดเพื่อขยาย   กดเพื่อขยาย  

กจกรรมวนเดก พพบางลำพ 8

   กจกรรมวนเดก พพบางลำพ 2    กจกรรมวนเดก พพบางลำพ 5 1  
กดเพื่อขยาย   กดเพื่อขยาย
  กดเพื่อขยาย
 
           
 ชมชนชาวบางลำพ   กจกรรมวนเดก พพบางลำพ 6       
กดเพื่อขยาย
   กดเพื่อขยาย