| |
ปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมศาลาเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญกษาปณ์
19 มกราคม 2560

 ศาลาเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญกษาปณ์ จะปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชม ในวันที่ ๒๐ - ๒๑ มกราคม ๒๕๖๐ เนื่องในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวารถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท