| |
ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐
12 มกราคม 2560

 สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ขอเชิญชวนเด็ก เยาวชน และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันเสาร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๐ ดังนี้

- พิพิธภัณฑ์เหรียญ ถนนจักรพงษ์ ภายในงานกิจกรรมจัดนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดชผ่านเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก และเหรียญที่ระลึกในวโรกาสต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังจะได้สนุกสนานไปกับกิจกรรมหลากหลายพร้อมรับรางวัลกลับบ้านอีกด้วย โดยอาคารพิพิธภัณฑ์เหรียญจะเปิดให้บริการในเวลา 09.00 น. ซึ่งสามารถมาลงทะเบียนร่วมสนุกกัน แต่สำหรับส่วนนิทรรศการจะเริ่มเข้าชมในเวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

- พิพิธบางลำพู ถนนพระสุเมรุ ได้ร่วมกับชุมชนบางลำพูจัดกิจกรรมสร้างสรรค์มากมาย โดยภายในงานมีกิจกรรม "สนุกสร้่างสรรค์ ตามรอยพ่อ" มีกิจกรรมสร้างสรรค์ สานรักสถาบันผ่านกิจกรรมสนุกสนานตามรอยพ่อ มีการระบายสี ถ่ายทอดศิลปะสร้างจินตนาการ ฯลฯ พร้อมรับรางวัลมากมาย ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมได้ ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารพิพิธบางลำพู ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป