| |
ปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมศาลาเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญกษาปณ์
30 ธันวาคม 2559

 ศาลาเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญกษาปณ์ จะปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชม ในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่และเปิดให้เข้าชมตามปกติในวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๐