| |
ข่าวประชาสัมพันธ์
DSC 4329
 
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะและเข้าศึกษาดูงานศาลาเครื่องราชอิสริยยศฯ
13 มิถุนายน 2559

DSC 3915
 
องค์การสะพานปลาเข้าชมศาลาเครื่องราชอิสริยยศฯ
10 มิถุนายน 2559

DSC 4087
 
ธนารักษ์พื้นที่พิจิตรข้าชมศาลาเครื่องราชอิสริยยศฯ
10 มิถุนายน 2559

DSC 4123
 
สำนักราชเลขาธิการเข้าชมศาลาเครื่องราชอิสริยยศฯ
10 มิถุนายน 2559

DSC 3658 resize
 
ราชเลขาธิการ และบุคลากรจากสำนักราชเลขาธิการเข้าชมศาลาเครื่องราชอิสริยยศฯ
08 มิถุนายน 2559