| |
ข่าวประชาสัมพันธ์
DSC 5099
 
สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เข้าชมศาลาเครื่องราชอิสริยยศฯ
21 มิถุนายน 2559

DSC 4786
 
กองชาวที่ สำนักพระราชวังเข้าชมศาลาเครื่องราชอิสริยยศฯ
16 มิถุนายน 2559

DSC 4515
 
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเข้าชมศาลาเครื่องราชอิสริยยศฯ
15 มิถุนายน 2559

DSC 4420
 
โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรีเข้าชมศาลาเครื่องราชอิสริยยศฯ
15 มิถุนายน 2559

DSC 4557
 
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเข้าชมนศาลาเครื่องราชอิสริยยศฯ
15 มิถุนายน 2559