| |
ข่าวประชาสัมพันธ์
DSC 7958 resize
 
สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสงคราม
22 กรกฏาคม 2559

DSC 6981
 
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์เข้าชมศาลาเครื่องราชอิสริยยศฯ
08 กรกฏาคม 2559

IMG 5204
 
กรมชลประทานเข้าชมศาลาเครื่องราชอิสริยยศฯ
28 มิถุนายน 2559

DSC 5197
 
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเข้าชมศาลาเครื่องราชอิสริยยศฯ
23 มิถุนายน 2559

DSCN4440
 
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเข้าชมศาลาเครื่องราชอิสริยยศฯ
22 มิถุนายน 2559