| |
ข่าวประชาสัมพันธ์
DSC 4054
 
คณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนอาเวมารีอาเข้าศึกษาดูงาน ณ ศาลาเครื่องราชอิสริยยศฯ
03 ตุลาคม 2559

1475235079805
 
ชมรมอาจารย์อาวุโสจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าชมศาลาเครื่องราขอิสริยยศฯ
23 กันยายน 2559

DSC 3007
 
คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เข้าศึกษาดูงาน ณ ศาลาเครื่องราชอิสริยยศฯ
22 กันยายน 2559

1473737069342
 
นักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเข้าชมศาลาเครื่องราชอิสริยยศฯ
12 กันยายน 2559

received 1249747198391484
 
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวยเข้าชมศาลาเครื่องราชอิสริยยศฯ
05 กันยายน 2559