| |
ข่าวประชาสัมพันธ์
news-01-02-2012-img1_s
 
สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ได้รับรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่นประจำปี 2554
10 กุมภาพันธ์ 2555

ดร.นริศ ชัยสูตร อธิบดีกรมธนารักษ์ เข้ารับรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่นประจำปี 2554 จากนาย กิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง จำนวน 2 รางวัล

DSC_4117
 
คณะนักเรียนและอาจารย์โรงเรียนไชยาวิทยา เข้าเยี่ยมชมศาลาเครื่องราชอิสริยยศฯ
10 กุมภาพันธ์ 2555

คณะนักเรียนและอาจารย์โรงเรียนไชยาวิทยา อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าเยี่ยมชมศาลาเครื่องราชอิสริยยศฯ

 

 

news1-b
 
ปลัดกระทรวงการคลัง (นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม) พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมศาลาเครื่องราชอิสริยยศฯ
24 สิงหาคม 2554

ปลัดกระทรวงการคลัง (นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม) พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมศาลาเครื่องราชอิสริยยศฯ และเข้าสักการะเจ้าพ่อคลัง ณ สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน เมื่อวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2554

news2-b
 
ขอเชิญชมนิทรรศการพิเศษเนื่องในโอกาส 60 ปี ราชาภิเษกสมรส
24 สิงหาคม 2554

ขอเชิญชมนิทรรศการพิเศษเนื่องในโอกาส 60 ปี ราชาภิเษกสมรสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยจัดแสดงพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์ตลอด 60 ปีที่ผ่านมาทรงอุทิศพระองค์เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนทุกหมู่เหล่า ให้มีความเป็นอยู่ที่ดี และทรงเป็นร่มโพธิ์ทองแผ่ความร่มเย็นตลอดมา