| |
พระแสงดาบญี่ปุ่นฝักทองคำลงยาประดับเพชร

 

พระแสงดาบญี่ปุ่นฝักทองคำลงยาประดับเพชร

 

 


silver

 

 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานแด่สมเด็จฯ เจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชน์ (พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว) เป็นลักษณะดาบญี่ปุ่นฝักทองคำลงยาประดับเพชร