| |
ห้องจัดแสดงที่ 12
ศาลาเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์
และเหรียญกษาปณ์ :

room_12

ชั้นที่ 2  ห้องจัดแสดงที่ 12

จัดแสดงวิวัฒนาการเงินตราไทยตั้งแต่สมัยอาณาจักรฟูนัน ทวาราวดี ศรีวิชัย สุโขทัย อยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร์ (ตั้งแต่รัชกาลที่ 1 - รัชกาลปัจจุบัน)

ตู้จัดแสดง