| |
ห้องจัดแสดงที่ 11
ศาลาเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์
และเหรียญกษาปณ์ :

room_11

ชั้นที่ 2  ห้องจัดแสดงที่ 11

จัดแสดงเครื่องประกอบพระอิสริยยศพระองค์เจ้าในพระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่  โดยจัดแสดงเนื้อหา เรื่องราว เครื่องประกอบพระอิสริยยศที่ใช้ในพระราชพิธีตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ถึงรัชกาลปัจจุบัน พร้อมทั้งมีการฉายภาพยนตร์วีดีทัศน์งานพระราชพิธีสมโภชเดือนและ ขึ้นพระอู่  เพื่อให้ผู้เข้าชมเข้าใจเรื่องราวได้ง่ายขึ้น

ตู้จัดแสดง