| |
ห้องจัดแสดงที่ 9
ศาลาเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์
และเหรียญกษาปณ์ :

room_9

ชั้นที่ 2  ห้องจัดแสดงที่ 9

จัดแสดงภาพเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร

ตู้จัดแสดง