| |
ห้องจัดแสดงที่ 8

ศาลาเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์
และเหรียญกษาปณ์ :

room_8

ชั้นที่ 2  ห้องจัดแสดงที่ 8

จัดแสดงต้นไม้ทอง ต้นไม้เงิน และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ

 

ตู้จัดแสดง