| |
ห้องจัดแสดงที่ 7

ศาลาเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์
และเหรียญกษาปณ์ :

room_7

ชั้นที่ 2  ห้องจัดแสดงที่ 7

เครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์ คือ เครื่องประกอบพระราชอิสริยยศ อันเป็นเครื่องหมายของความเป็นพระมหากษัตริย์ โดยพราหมณ์จะเป็นผู้ถวายแด่องค์พระมหากษัตริย์ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งมีหลักฐานว่ามีการถวายเครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์แด่องค์พระมหากษัตริย์ ตั้งแต่สุโขทัยมาจนถึงปัจจุบัน แต่อาจมีรูปแบบแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยตามยุคสมัย เครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์ ประกอบด้วย

1. พระมหาพิชัยมงกุฎ - สัญลักษณ์แห่งองค์พระประมุขของประเทศ หมายถึง พระมหากษัตริย์ทรงดำรงอยู่ในภาวะอันสูงสุดในแผ่นดิน

2. พระแสงขรรค์ชัยศรี - เป็นสัญลักษณ์แห่งปัญญา ความกล้าหาญและการทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจ หรืออาญาสิทธิ์ในการปกครองพระราชอาณาจักร

3. ธารพระกร - เป็นสัญลักษณ์แห่งการพระชนมายุยั่งยืนและทรงไว้ซึ่งพระอัจฉริยภาพ

4. วาลวิชนีและพระแส้ - เป็นสัญลักษณ์แห่งการทรงบันดาลความอยู่เย็นเป็นสุขและทรงปัดเป่าผองภัยให้สิ้นจากแผ่นดิน

5. ฉลองพระบาทเชิงงอน - เป็นสัญลักษณ์แห่งการทรงไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพในทุกแห่งหนที่ประทับพระบาท และทรงสร้างความเจริญรุ่งเรืองทุกอาณาเขตที่เสด็จพระราชดำเนิน

ตู้จัดแสดง