| |
ห้องจัดแสดงที่ 6

ศาลาเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์
และเหรียญกษาปณ์ :

room_6

ชั้นที่ 2  ห้องจัดแสดงที่ 6

เครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร

กรม ธนารักษ์จัดสร้างขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวโรกาสพระราชพิธีกาญจนาภิเษกใน พ.ศ.2539 แทนเครื่องทรงแก้วชุดเดิมซึ่งสร้างขึ้นเมื่อรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอด ฟ้าจุฬาโลก และพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นที่ปรึกษาและพระราชทานข้อวินิจฉัยการดำเนินงานจัดสร้างเครื่องทรง ทั้ง 3 ฤดูจนสำเร็จลุล่วง นับเป็นผลงานสำคัญครั้งใหญ่ ที่ได้ระดมช่างฝีมือร่วมสมัยชั้นเยื่ยมมาสร้างสรรค์ผลงานอันล้ำค่าไว้เป็น มรดกของชาติในโอกาสนี้ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนได้บริจาคทรัพย์เพื่อร่วมสร้าง เครื่องทรงพระพุทธมณีรัตนปฎิมากรเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาด้วย

ตู้จัดแสดง