| |
ห้องจัดแสดงที่ 5

ศาลาเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์
และเหรียญกษาปณ์ :

room_5

ชั้นที่ 2  ห้องจัดแสดงที่ 5

จัดแสดงเกี่ยวกับพระราชพิธีโสกันต์ และพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยจัดแสดงด้วยข้อมูลคำบรรยายประกอบภาพ รวมทั้งจัดแสดงทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินที่ใช้ในพระราชพิธีดังกล่าว

ตู้จัดแสดง