| |
ห้องจัดแสดงที่ 4

ศาลาเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์
และเหรียญกษาปณ์ :

room_4

ชั้นที่ 2  ห้องจัดแสดงที่ 4

เป็นห้องจัดแสดงดาราตราประจำตำแหน่งต่างๆ ซึ่งถือเป็นต้นเค้าของเครื่องอิสริยาภรณ์ไทย ได้แก่ ดาราไอราพต ดาราช้างเผือกแบบต่างๆ ที่สร้างในสมัยราชการที่ 4 ดาราตรามหาสุริยมณฑล ดาราตราคชสีห์ ดาราตราราชสีห์ ดาราตราพระยมทรงสิงห์ เป็นต้น

  ตู้จัดแสดง