| |
ห้องจัดแสดงที่ 1

ศาลาเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์

และเหรียญกษาปณ์ :

room_1

ชั้นที่ 2  ห้องจัดแสดงที่ 1

จัดแสดงเครื่องราชอิสริยยศหมวดเครื่องภูษณาภรณ์ เครื่องอุปโภค รวมทั้งของใช้เบ็ดเตล็ดต่างๆ ซึ่งสิ่งของที่พระราชทานจะมีความแตกต่างกันในเรื่องของวัสดุ ลวดลาย ขึ้นอยู่กับพระอิสรยศักดิ์หรือตำแหน่งของบุคคลที่ได้รับพระราชทาน

ตู้จัดแสดง