| |
ห้องจัดแสดงที่ 2
ศาลาเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์
และเหรียญกษาปณ์ :

room_2

ชั้นที่ 2  ห้องจัดแสดงที่ 2

จัดแสดงเครื่องราชอิสริยยศหมวดเครื่องสิริมงคล ที่พระมหากษัตริย์พระราชทานให้บุคคลที่มีตำแหน่งสำคัญในการบริหารบ้านเมืองและผู้รับผิดชอบในการเป็นผู้บังคับบัญชาเพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นเครื่องเตือนใจให้ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและสุขุมรอบคอบทรงไว้ซึ่งความยุติธรรม เช่น  ประคำทองคำพร้อมดิ่ง  ตะกรุดทองคำลงประดับเพชร เป็นต้น


ตู้จัดแสดง