| |
นิทรรศการถาวรชั้นที่ 2
ชั้นที่ 2

ศาลาเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญกษาปณ์ ชั้นที่ 2

จัดแสดงเครื่องราชอิสริยยศในหมวดต่างๆ เครื่องประกอบพระราชอิสริยยศในพระราชพิธีสำคัญๆ ได้แก่ พระราชพิธีโสกันต์ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่ พร้อมทั้งมีการฉายภาพยนตร์วีดีทัศน์งานพระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่ เพื่อให้ผู้เข้าชมเข้าใจเรื่องราวได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ยังจัดแสดงเนื้อหา เรื่องราวของทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ได้แก่ เครื่องทรงพระแก้วมรกต ต้นไม้เงิน ต้นไม้ทอง ฯลฯ และวิวัฒนาการเงินตราไทยตั้งแต่อดีตจนถึงรัชกาลปัจจุบัน
ห้อง 1   ห้อง 2   ห้อง 3   ห้อง 4
             
ห้อง 5   ห้อง 6   ห้อง 7   ห้อง 8
             
ห้อง 9   ห้อง 10   ห้อง 11   ห้อง 12