| |
นิทรรศการถาวรชั้นที่ 1
ศาลาเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์
และเหรียญกษาปณ์ : ชั้นที่ 1

ภาพรวม ของห้องจัดแสดงประวัติศาลาเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญกษาปณ์ ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่กรมธนารักษ์ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตใช้พื้นที่ ของอาคารสำนักงานพระคลังข้างที่สำหรับจัดแสดงทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  และ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินพร้อม ด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงทำพิธีเปิด ภายหลังเปิดให้บริการแล้ว ปรากฏว่าได้รับความสนใจจากผู้เข้าชม ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เนื่องจากเป็นสถานที่จัดแสดงทรัพย์สินทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจและทรงคุณ ค่าที่มีเอกลักษณ์อันโดดเด่นแสดงออกถึงความเจริญรุ่งเรือง ด้านศิลปวัฒนธรรมของไทย


ห้องจัดแสดงประวัติความเป็นมา
จัดแสดงเกี่ยวกับห้องประวัติศาลาเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญกษาปณ์
คลิกเพื่อดูทรัพย์สิน