24/7/2561 / 49
พดด้วงเงินที่ระลึก ตราพระแสงจักร-พระมหามงกุฎ
23/7/2561 / 15
เหรียญที่ระลึกซึ่งพระราชทานในการตั้งโต๊ะงานเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสม..
22/7/2561 / 18
อาณาจักรฟูนันหรือพนม ตั้งอยู่บริเวณภาคกลางและภาคตะวันออกของประเทศไท..