เงินฟูนันเหรียญอาทิตย์อุทัยฟูนัน
เงินฟูนันเหรียญอาทิตย์อุทัยฟูนัน
22/7/2561 / 94 / สร้างโดย Web Admin

อาณาจักรฟูนันหรือพนม ตั้งอยู่บริเวณภาคกลางและภาคตะวันออกของประเทศไทยคลุมตลอดไปจนถึงทางตอนใต้ลุ่มแม่น้ำโขง มีการใช้เหรียญเงินรูปอาทิตย์อุทัยแบบเดียวเป็นเงินตราที่สำคัญ 3 ขนาด ในประเทศไทยมีการขุดพบเหรียญเงินฟูนันที่จังหวัดปราจีนบุรี ชลบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี และลพบุรี เป็นจำนวนมาก และพบตลอดลงไปจนถึงในภาคใต้ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช แต่เป็นชนิดทำด้วยดีบุก เงินตราฟูนันมีลักษณะเป็นเหรียญเงินกลมมี 3 ขนาด ด้านหนึ่งภายในวงกลมชั้นในเป็นรูปอาทิตย์อุทัยครึ่งดวงแผ่รัศมีโดยรอบ คั่นด้วยจุดไข่ปลา ส่วนวงกลมชั้นนอกประดับด้วยจุดไข่ปลาโดยรอบเช่นกัน อีกด้านหนึ่งเป็นสัญลักษณ์ศรีวัตสะ ด้านบนเป็นพระอาทิตย์และพระจันทร์ มีสวัสดิกะและภัทรบิฐขนาบที่ด้านข้าง ด้านล่างสุดเป็นจุดกลม 3 จุด

Related articlesline
พดด้วงเงินที่ระลึก ตราพระแสงจักร-พระมหามงกุฎ
24/7/2561 / 138
พดด้วงเงินที่ระลึก ตราพระแสงจักร-พระมหามงกุฎ
เฉลิมพระชนมพรรษา ร5 รศ111
23/7/2561 / 92
เหรียญที่ระลึกซึ่งพระราชทานในการตั้งโต๊ะงานเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสม..