เฉลิมพระชนมพรรษา ร5 รศ111
เฉลิมพระชนมพรรษา ร5 รศ111
23/7/2561 / 92 / สร้างโดย Web Admin

เหรียญที่ระลึกซึ่งพระราชทานในการตั้งโต๊ะงานเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ครบ 39 พรรษา พ.ศ. 2435 ในการประกวดเครื่องโต๊ะเป็นที่รู้ในนาม "เหรียญผ้าทบม้วน” ด้วยลักษณะที่คล้ายม้วนแพรจีนที่คลี่ม้วนออก

เฉลิมพระชนมพรรษา ร5 รศ111 เฉลิมพระชนมพรรษา ร5 รศ111
Related articlesline
พดด้วงเงินที่ระลึก ตราพระแสงจักร-พระมหามงกุฎ
24/7/2561 / 138
พดด้วงเงินที่ระลึก ตราพระแสงจักร-พระมหามงกุฎ
เงินฟูนันเหรียญอาทิตย์อุทัยฟูนัน
22/7/2561 / 94
อาณาจักรฟูนันหรือพนม ตั้งอยู่บริเวณภาคกลางและภาคตะวันออกของประเทศไท..