เราจะพาคุณย้อนเวลา
สู่การถ่ายทอดเรื่องราวของ
เงินตราและวิถีชุมชน

เลื่อนไปหน้าเกี่ยวกับเรา

n20180820_81.png
About Us เส้นขีด
สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
Grand National Treasure Bureau has responsible to conserve, safekeeping and display of the Grand National Treasures such as regalia, royal decorations, ancient Thai money and coins, stamp and miscellaneous Grand National Treasures items to be in good condition.
ข้อมูลเพิ่มเติม ดูข้อมูลเพิ่มเติม

เลื่อนไปหน้าพิพิธภัณฑ์กรม
VISIT PLAN เส้นขีด

เลื่อนไปหน้ามุมเรียนรู้


เลื่อนไปหน้าข่าวสาร


สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์ เข้าร่วมจัดนิทรรศการแสดงเหรียญที่ระลึก
10/5/2561 / 3

สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์ เข้าร่วมจัดนิทรรศการแสดงเห..

สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์ ร่วมกับประชาคมบางลำพู
7/5/2561 / 2

สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์ร่วมกับประชาคมบางลำพู ร่วมก..

สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์ เข้าร่วมงานนิทรรศการ 29th Tokyo International Coin Convention ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
29/4/2561 / 4

เพื่อเป็นการเผยแพร่เหรียญวาระต่าง ๆ ของประเทศไทย ให้เป็นที่รู้จักและ..


เลื่อนไปหน้าติดต่อเรา

CONTACT US เส้นขีด
National Treasury Bureau
Chakrapong Road, Chana Songkhram, Phranakorn District, Bangkok 10200
Phone 0-2281-0345 - 51 , Fax 0-2281-0352
e-mail : bnt@treasury.go.th