| |
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “พระบารมีปกเกล้า”

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “พระบารมีปกเกล้า”

DSC 4449
 

DSC 4449

คลิกเพื่อขยาย

DSC 4452

คลิกเพื่อขยาย

 

 

DSC 4454

คลิกเพื่อขยาย

Untitled Panorama3 1

คลิกเพื่อขยาย

 

 

 

 

 

ขอเชิญชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “พระบารมีปกเกล้า” เนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี

และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

เพื่อเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ทั้งสองพระองค์

ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอันทรงคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและพสกนิกรชาวไทย

ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการได้ระหว่างวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.

ณ ศาลาเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญกษาปณ์ ในพระบรมมหาราชวัง